Revizní zkoušky lahví CO2

Revizní zkoušky lahví na CO2 upravuje ČSN 07 8305.

V jejím odst. 361 se mimo jiné uvádí: Láhve se zkušebním přetlakem 19,0 Mpa (= 190kp/cm2) a vyšším, používané 40 let, jakož i láhve s neznámým letopočtem výroby se převádějí podle jejich stavu na láhve s nižším přetlakem, nebo se vyřazují podle tabulky 12. (Z tabulky: při ztrátě z původní hmotnosti – TARA, < 20 % se láhev vyřazuje). Za toto zodpovídá tlakový komisař, který k jednotlivým lahvím vystavuje protokol o provedené tlakové zkoušce.

Z toho tedy plyne, že na tlakové láhve, které neztratí 20% původní váhy (TARY) se nemusí vyřadit, ale jen prodloužit tlakovou zkoušku o 5, nebo 10 let dle data výroby láhve. Nevztahuje se tedy na tyto láhve stejná norma, jako na hasící přístroje, u kterých dle normy končí po 40-ti letech životnost.